Published on
February 28, 2024

Wat is er mis met enkel het RevPAR analyseren

Waarom is het RevPAR alleen niet voldoende? RevPAR is een lange tijd de enige bron van waarheid geweest voor veel hotel- en B&B-uitbaters. Die aanpak is echter niet meer ideaal. Helaas vertelt het RevPAR slechts een klein deel van het verhaal. Loreca geeft u een paar redenen om het RevPAR niet op zichzelf te gebruiken.

RevPAR meet geen financiële prestaties

Het duidelijkste probleem met RevPAR is dat het verkeerd wordt gebruikt. In veel gevallen wordt RevPAR beschouwd als een maatstaf voor financiële gezondheid. Dat is een enorme vergissing. Het RevPAR toont enkel hoeveel geld er per kamer binnenkomt. Het gaat niet in op het geld dat in de loop van de dag wordt uitgegeven. Het negeert ook hoeveel geld er overblijft na de exploitatie van het hotel.

Waarom maakt het uit

Als een hotelier of investeerder RevPAR gebruikt om beslissingen te nemen, tast hij in het duister. Als het hotel snel geld opbrandt of de kosten hoger zijn dan de inkomsten, maakt het niet uit hoe hoog het RevPAR is. Inkomsten moeten worden omgezet in winst om de werkelijke financiële gezondheid van een hotel aan te geven.

RevPAR is een onvolledig inkomstencijfer

Inkomsten dienen een doel. Hoteliers moeten bijvoorbeeld de vraag meten of nagaan hoeveel zij zich kunnen veroorloven te investeren in aanvullende programma's. Inkomsten kunnen een hotelier ook helpen om de juiste inkomstenmix van het hotel te bepalen om de winst te verhogen. Toch is RevPAR niet de beste manier om inkomsten te meten. Dat komt omdat het alleen rekening houdt met de hoeveelheid kamergerelateerd geld dat binnenkomt. Het geld dat wordt gegenereerd door bijvoorbeeld eten en drinken (F&B), golfbanen, spa's, parkeren of andere hotelactiviteiten wordt niet erkend. TRevPAR is daarvoor een betere maatstaf. De totale opbrengst per beschikbare kamer (TRevPAR) is een completer inkomstencijfer dan RevPAR, omdat het rekening houdt met alle inkomstenstromen van het hotel. Hoteliers kunnen nog een stap verder gaan door de inkomsten per afdeling op te splitsen en weer te geven als een percentage van TRevPAR. Deze analyse laat zien waar de inkomsten vandaan komen, zodat besluitvormers kunnen zien welke programma's meer aandacht nodig hebben.

RevPAR leidt af van de vooruitgang van het hotel

Het meest ernstige effect van een RevPAR-only-strategie is misschien wel de manier waarop het kansen verbergt. Wanneer hoteliers hypergefocust zijn op RevPAR, kunnen zij gemakkelijk kansen overslaan om meer geld binnen te halen.

Als de RevPAR-cijfers bijvoorbeeld jarenlang stabiel blijven, kan het lijken alsof de hotelactiviteiten niet hoeven te worden aangepast. Helaas, als de arbeidskosten stijgen of het duurder wordt om een dienst aan te bieden, kan de winst uit het raam vliegen. Door meer volledige hotelgegevens te onderzoeken, kunnen hoteliers zien waar geld wegglijdt. Misschien geeft een F&B-dienst te veel uit aan producten of misschien is het onderhoud van de golfbaan te duur. Tegelijkertijd zijn er misschien nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen die net onder de oppervlakte borrelen. Hoe dan ook werpt het RevPAR weinig licht op nieuwe mogelijkheden om meer winst te maken of op gebieden waar moet worden bezuinigd.

Is er een betere manier om hotelprestaties te meten?

Goed nieuws! Er zijn betere meetgegevens die hoteliers kunnen helpen een op winst gerichte prestatiestrategie te ontwikkelen en de werkelijke financiële gezondheid van een hotel te onthullen. Een van de beste maatstaven voor het meten van hotelprestaties is het bruto bedrijfsresultaat per beschikbare kamer (GOPPAR).

GOPPAR meet de winst van een hotel per kamer. Omdat het de nadruk legt op het geld dat de bodem van het hotel bereikt, vertelt het een completer verhaal over de financiële toestand van een hotel.

GOPPAR werkt niet alleen beter als benchmark, het helpt hoteliers ook te zien welke aanpassingen, bezuinigingen en investeringen meer winst opleveren. Dat maakt het waardevol voor hoteliers die hun winst op lange termijn willen vergroten.

Join Our Newsletter Subscribe to our monthly newsletter for the latest industry news and proven tips.